Valmiina haasteisiin

Asianajotoimisto Kauppi & Lanne on kokenut ja nykyaikainen osaaja.
Hoidamme toimeksiannot luottamuksellisesti, asiantuntevasti ja tehokkaasti. Asianajajillamme on laaja ja monipuolinen osaaminen eri oikeudenaloilta
myös kansainvälisesti.
Toimistollamme on hyvät ja vakiintuneet yhteistyösuhteet viranomaisiin ja asiantuntijoihin usealla eri alalla.
Olemme valmiit tarttumaan haasteisiin!

SOPIMUKSET

Sopimusoikeudelliset toimeksiannot kuten sopimusten laatiminen, riskien analysointi, avustaminen sopimus- ja kauppaneuvotteluissa ovat osa olennaista osaamistamme. Avustamme jatkuvasti asiakkaitamme eri aloilla sekä kotimaan markkinoilla että kansainvälisesti. Hallitsemme myös patentti- ja tekijänoikeudelliset kysymykset.

TYÖOIKEUS

Avustamme työoikeudellisissa kysymyksissä yritysasiakkaitamme, eri organisaatioita ja työntekijöitä. Työ- ja johtajasopimukset, uudelleenorganisoinnit, työsuhteiden päättämiset ja työoikeudelliset riidat ovat osa kokonaisuutta. Olemme avustaneet kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä kansainvälisluonteisiin työsuhteisiin liittyen, erityisesti lähetettäessä työntekijöitä töihin Suomeen tai ulkomaille Euroopan unionin alueella. Olemme toimineet työnantajan asiamiehenä käsiteltäessä ennakkoratkaisua lähetettyjen työntekijöiden vähimmäispalkkakysymyksistä EU-oikeuden tulkinnan kannalta. Meillä on oikeudenkäyntikokemusta Euroopan unionin tuomioistuimesta Luxemburgista.

RIIDANRATKAISU

Haluamme pyrkiä asiakkaamme edun turvaavaan lopputulokseen. Meillä on kokemus välimiesmenettelyistä sekä Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunnan luetteloon merkitty koulutettu sovittelija. Mikäli vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot eivät tähän johda, avustamme asiakasta kaikissa riidanratkaisuprosesseissa.

YRITYSJÄRJESTELYT

Meillä on laaja kokemus  osake- ja liiketoimintakaupoissa sekä muissa omistuksen uudelleenjärjestelyissä. Olemme mukana avustamassa  yhtiöiden perustamisissa ja lopettamisissa, sukupolvenvaihdoksissa ja muissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä.

YHTIÖN HALLINTO

Avustamme asiakasyrityksiämme yritystoiminnan eri vaiheissa, kehitys- ja muutostilanteissa sekä yhtiön hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Meiltä saat myös apua esimerkiksi hallitustyöskentelyyn sekä osakassopimusten laadintaan.

KONKURSSIT JA YRITYSSANEERAUKSET

Konsultoimme yhtiön toimielimiä insolvenssitilanteisiin liittyvistä vastuukysymyksistä sekä hoidamme yrityssaneeraus- ja konkurssiasiat tehokkaasti. Toimimme pesänhoitajana konkursseissa ja selvittäjänä yrityssaneerauksissa.

RIIDANRATKAISU

Kartoitamme asiakkaidemme edun mukaiset vaihtoehdot riitatilanteissa. Meillä on kokemus välimiesmenettelyistä sekä Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunnan luetteloon merkitty koulutettu sovittelija. Jos vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot eivät johda asiakkaamme edun mukaiseen ratkaisuun, avustamme asiakkaamme läpi riitaprosessin.

RIKOSASIAT

Avustamme syytettyä ja asianomistajaa rikosasioissa sekä esitutkinnassa että oikeudenkäynnissä (erityisesti talousrikosoikeudenkäynnit). 

PERHE- JA PERINTÖASIAT

Asiantuntijamme hoitavat perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja sekä osapuolten toimeksiannosta että pesänselvittäjän ja pesänjakajan roolissa. Teemme avioehdot, lahjakirjat, testamentit ja muut perheen oikeudelliset dokumentit.

TYÖOIKEUS

Tunnemme hyvin työntekijöiden työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja ongelmat. Autamme mielellämme työoikeudellisissa kysymyksissä.

SOPIMUSASIAT

Osaamme löytää olennaiset asiat ja laatia etusi mukaiset sopimukset ongelmatilanteiden varalle.

Luotettavat ammattilaiset palveluksessanne.

Teuvo Kauppi
Veli-Matti Lanne
Juho Laine

Ota yhteyttä, sovitaan aika

Asianajotoimistomme sijaitsee 
Rauman ydinkeskustassa.

Katso sijaintimme kartalta

Asianajotoimisto Kauppi & Lanne
Tehtaankatu 4
26100 Rauma

Puh. +358 2 8387 7300
e-mail: asianajotoimisto@kl-law.fi